Problems with installation!

Good morning!

I fill all dependencies and all install requirements.

BUT:
[root@mask rt-2-0-8_02]# make install
mkdir -p //opt/rt2/bin
mkdir -p //opt/rt2/WebRT/data
mkdir -p //opt/rt2/WebRT/sessiondata
mkdir -p //opt/rt2/etc
mkdir -p //opt/rt2/lib
mkdir -p //opt/rt2/WebRT/html
mkdir -p //opt/rt2/local/WebRT/html
/usr/bin/perl tools/initdb ‘mysql’ ‘/usr’ ‘localhost’ ‘3306’ ‘root’ ‘rt2’
create
Database creation parameters:

DB_TYPE = mysql
DB_HOME = /usr
DB_HOST = localhost
DB_DBA = root
DB_DBA_PASSWORD =
DB_DATABASE = rt2
Now creating a database for RT.
Enter the mysql password for root:
Creating mysql database rt2.
DBI->connect(dbname=;host=localhost;port=3306) failed: No Database Selected
at /usr/lib/perl5/site_perl/5.6.0/DBIx/DataSource/Driver.pm line 74
No Database Selected at
/usr/lib/perl5/site_perl/5.6.0/DBIx/DataSource/Driver.pm line 74,
line 1.
make: *** [createdb] Error 255

As you see I have defined DB_DATABASE

Maybe someone know what I can make next?

Bartlomiej Solarz-Niesluchowski, Administrator WSISiZ
e-mail: B.Solarz-Niesluchowski@wsisiz.edu.pl
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, pokoj 404, pon.-pt. 8-16
tel. 836-92-53 - wylacznie w WAZNYCH sprawach NIE dotyczacych zmiany hasla
Motto - nie psuj Win’9x one i bez tego sie psuja…
Jak sobie poscielisz tak sie wyspisz